Saturday, December 27, 2008

Sejarah dari sudut Timur

Oleh DR. A. MURAD MERICAN

Sejarah mempengaruhi kesedaran kolektif kita. Apakah tahap kesedaran sejarah di kalangan para elit intelektual dan politik, serta rakyat di negara ini? Setiap warganegara adalah pengguna sejarah, sama ada kita inginkannya atau tidak. Sejarah bukan hanya apa yang telah terjadi, tetapi apa yang sedang dan apa yang akan terjadi.

Tahun 2007 merupakan 50 tahun Malaysia mencapai kemerdekaan. Setengah abad bukanlah singkat. Akan tetapi di mana kita sekarang? Siapa kita? Tahap kesedaran sejarah yang rendah akan hanya seterusnya meminggirkan kita dari arus kemajuan dan pemodenan. Tanpa satu perspektif sejarah, kita akan hanya lemah ketahanan diri, hilang arah dan identiti. Sejarah hendaklah digunakan dengan seadil-adilnya. Sejarah merupakan senjata dan kuasa. Akan tetapi, siapakah pemilik sejarah kita?

Sejarah tidak boleh diubah. Apa yang dapat dinilai dan dirombak ialah penceritaan dan pengkisahan persejarahan. Kita tahu Francis Light mendarat di Tanjung Penaga (di mana terletaknya Esplanade dan Fort Corwallis) pada Ogos 1786. Dan kita tidak menafikan bahawa seorang ketua masyarakat Melayu di Tanjung Penaga pada masa itu ialah Nakhoda Kechil atau Ismail, yang berasal dari Payakumbuh, alam Minangkabau, telah menyambut pedagang Inggeris itu.

Nama-nama mereka yang terawal dari Nakhoda Light dan bila mereka bermastautin di Pulau Pinang (perlu dilihat sebagai Kedah), seperti Nakhoda nan Intan, Datuk Jannaton dan Datuk Setia, serta Datuk Kramat memang telah tercatat dalam pelbagai sumber yang diketahui umum - jurnal, buku, majalah dan akhbar yang diterbitkan sejak kira-kira tahun 1800-an lagi.

Persoalan
Dan cerita-cerita tentang kewujudan Melayu di Pulau Pinang sebelum Nakhoda Francis Light mendarat memang telah tersiar dalam media massa di Malaysia sejak dua dekad kebelakangan ini. Maklumat-maklumat itu bukanlah sesuatu yang baru dan menggemparkan.

Apa yang menjadi persoalan ialah pengiktirafan kewujudan penempatan Melayu awal di Pulau Pinang dalam persejarahan negara sebelum Francis Light. Secara logik yang amat asas sekali, jika sejarah telah memberi identiti dan pengiktirafan kepada pedagang Inggeris itu, mengapa sejarah tidak boleh melakukan yang sama kepada orang Melayu-Islam di Pulau Pinang yang wujud sebelum Light?

Mereka pun mempunyai identiti, mempunyai waris, serta juga mempunyai sejarah, sama seperti Light. Jika Light disebut sebagai berasal daripada Suffolk, England; Datuk Jannaton, Nakhoda nan Intan, dan Datuk Setia pun mempunyai tempat asal mereka, iaitu, Payakumbuh, Sumatera. Sebenarnya, apa yang kita ketahui sebagai fakta sejarah Pulau Pinang, Kedah dan negara kini ditentukan dan ditakrif oleh mereka yang berkuasa.

Namun demikian, persejarahan Malaysia hanya menyebut pedagang Inggeris itu sebagai menemui dan mengasas Pulau Pinang. Ia tidak menyebut Nakhoda Kechil, dan 30 orang penduduk Melayu lain di kawasan tersebut yang juga wujud pada masa yang sama dan di tempat yang sama. Kedua-dua Nakhoda Kechil, dan Nakhoda Light mempunyai roh dan jasad. Kedua-dua mempunyai nama dan identiti. Kedua-dua mempunyai pengikut. Tetapi, mengapa seorang dipinggirkan, dan dipadamkan dari sejarah; walhal seorang lagi diagung-agungkan, sekurang-kurangnya diiktiraf dalam sejarah Pulau Pinang, Kedah dan negara?

Adakah kerana Kapten Light seorang yang berasal dari Eropah, sedangkan Nakhoda Kechil berasal dari Dunia Melayu yang bernama Minangkabau yang dianggap terpinggir, lemah dan mundur itu? Sebenarnya, sejarah yang kita tahu ditulis dan disalurkan melalui institusi-institusi kolonial, termasuk sekolah, universiti, dan birokrasi. Dan institusi-institusi tersebut telah menanamkan ideologi kolonial ke atas hampir segala kehidupan kita - termasuk kesedaran tentang sejarah.

Apa yang kritikal di sini ialah penulisan, pengkajian dan sejarah sebagai satu institusi pada tahap akademik, dasar dan popular seperti yang wujud dan perlu wujud di Malaysia. Idea-idea tentang konsep pengasas (founder), penemuan (discovery) dan penciptaan (invention) ditentukan oleh penguasaan dan takrif dunia Oksiden (Eropah) ke atas wilayah bukan Oksiden.

Misalnya sejarah penciptaan mesin cetak dikaitkan dengan seorang tukang emas Jerman bernama Johannes Gutenberg pada kira-kira tahun 1456. Kaitan penciptaan mesin cetak dengan Eropah, dan bukannya dengan China adalah usaha menyusuri keistimewaan Eropah yang kononnya muncul bermula abad ke-15.

Buku saya, Media History (Penerbit Universiti Malaya, 2005) telah menceritakan bahawa sejarah lebih murah hati kepada Gutenberg sebagai orang yang mencipta mesin cetak. Penciptaan mesin cetak oleh Eropah yang dianggap sebagai fakta sejarah dalam persejarahan ketamadunan dan sains sealiran dengan pemikiran zaman penemuan Eropah yang tidak mempedulikan penjelajahan bangsa bukan Eropah. Dalam hal ini, usaha persejarahan dalam mengaitkan penjelajahan Eropah atau penciptaan mesin cetak dengan ketamadunan Eropah menjurus kepada satu mitos.

Bagaimanapun, sejarawan seperti Norman Davies dalam bukunya Europe: A History (1997) dan terdapat ramai sejarahwan dan sarjana seperti itu, memberi pandangan Eurosentrik yang menyambut penciptaan Gutenberg itu sebagai melancarkan satu revolusi dalam teknologi maklumat, dan dengan itu mengiktiraf keunggulan Eropah dalam semua bidang dan bentuk pemikiran manusia.

Dengan itu, berasaskan kepada logik Eurosentrisme dan ilmu kolonial, tercatatlah dalam persejarahan negara bahawa Stamford Raffles pengasas Singapura dan Francis Light pengasas Pulau Pinang, seolah-olah kedua-dua pulau di kepulauan Melayu itu tidak pernah diduduki dan dengan itu tidak ada sejarah. Sejarah negara hanya bermula dengan kedatangan orang-orang Eropah, yang dianggap unggul dalam sains dan tamadun.

Seperti yang lumrah diperhatikan, banyak bahan dalam bentuk halaman web, risalah pelancongan, penceritaan dalam bahan-bahan yang dipamerkan di institusi-institusi awam, serta dalam banyak buku tentang Pulau Pinang, disebut lebih kurang bahawa “The history of Penang began from 1786 after Captain Francis Light founded the island” (Sejarah Pulau Pinang bermua dari 1786 apabil Kapten Francis Light mengasaskan pulau itu).

Hal tersebut adalah ilmu yang dibentuk dan ini merangka kesedaran kolektif kita, serta menawan pengetahuan kita tentang sejarah. Pemikiran kita tertawan oleh sejarah.
Sejarah masyarakat kita, seperti sejarah masyarakat yang pernah dijajah adalah satu penceritaan yang ditindas. Malangnya, para sarjana dan cendekiawan Malaysia tidak berminat mencari dan membebaskan apa yang ditindas itu dalam satu usaha merombak persejarahan negara. Biasanya, kita tidak menyoal peraturan-peraturan formal disiplin, bidang dan paradigma ilmu dan bagaimana ia disusun, diwacanakan dan diteorikan.

Walaupun begitu, kita dapat mengenalpasti beberapa sarjana dan cendekiawan yang telah memulakan kajian dan mengasaskan pemikiran ke arah itu melalui pelbagai bentuk dan rupa, baik di Malaysia ataupun dilihat dalam konteks Asia Tenggara. Ini dapat dilihat dalam penulisan-penulisan oleh Syed Naquib al-Attas, abangnya, Syed Hussein Alatas, dan Syed Farid Alatas, anak Syed Hussein, yang bertempat di Singapura. Sarjana dan cendekiawan lain yang mempamerkan usaha ke arah itu ialah Osman Bakar, Chandra Muzaffar, Khoo Kay Kim, Shamsul Amri Baharuddin, Hairudin Harun, Mohd. Hazim Shah, Shahrir Mohd. Zain dan dari Singapura, Shaharuddin Maaruf. Pada masa yang sama juga, kita hendaklah meneliti penulisan-penulisan tokoh sarjana dan pejuang Filipina Jose Rizal, serta cendekiawan Indonesia seperti Armijn Pane dan Soedjatmoko.

Walaupun pendekatan dan orientasi mereka ini berbeza-beza, namun pemikiran mereka ini dicetus oleh hasrat mencabar dan merentasi pemikiran dan ilmu yang ditonjolkan melalui pelbagai bentuk - orientalisme, sekularisme, kolonialisme, Eurosentrisme, dan lain-lain.

Tidak seperti mereka tersebut, umumnya di Malaysia, tidak ada pergerakan di kalangan profesor dan sarjana di universiti-universiti tempatan yang melihat konsep-konsep seperti imperialisme, teori dan sejarah sebagai satu masalah. Kita dididik, dilatih dan diorientasi oleh sistem yang melihat konsep-konsep itu sebagai berkecuali dan bukan ideologikal; sedangkan ia merupakan kata-kata dan konsep-konsep yang penuh emosi. Keadaan tersebut telah memadamkan dan meminggirkan budaya dan ilmu dalam konteks kehidupan dan alam Melayu. Malah perspektif-perspektif alternatif dicemuh dan dihina dalam wacana-wacana akademik dan popular.

Di sini agak baiknya kita belajar daripada India. Negara itu telah melahirkan ramai sarjana, cendekiawan dan ahli falsafah yang telah menerokai ilmu berlandaskan kepada perspektif mereka dan kadangkala mengambil pendirian intelektual bertentangan yang agak ekstrem dalam mengkaji permasalahan dan pengalaman sejarah etnik, nasional dan khazanah peradaban sendiri.

Malah diwujudkan wacana yang dapat dirangkumkan dalam aliran yang disebut sebagai ‘subaltern studies’ - satu gugusan pengajian yang mewakili mereka yang dipinggirkan - sama ada dari segi etnik, agama, jantina, kelas ekonomi dan sebagainya. Kolektif ini, yang diasaskan oleh Ranajit Guha, merupakan satu kumpulan pengajian para sarjana di benua kecil itu yang berminat dalam kajian pasca kolonial dan pasca-imperial di Asia Selatan khususnya dan di dunia bukan Barat yang lain amnya. Kemunculannya dalam tahun 1980-an adalah satu usaha membentuk satu naratif baru bagi sejarah India dan Asia Selatan.

- PROF. MADYA DR. A. MURAD MERICAN ialah Pengerusi, Pusat Sejarah Intelektual dan Pemikiran Melayu (Centis) di Universiti Teknologi Mara dan Penasihat, Persatuan Warisan Melayu Pulau Pinang.

PS : Apabila ada yang memulakan kajian, mereka-mereka yang ditakuk pemikiran lama mengatakan ia kisah dongeng. Inilah kononnya sejarawan bangsa melayu hari ini, pengecut dan bacul untuk berfikiran kritikal.

Wednesday, December 24, 2008

Kelopak Jantung, Suara Bicara Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah


Kami merujuk kepada Kelopak Jantung, Suara Bicara Persatuan Sejarah Negeri Kedah Darul Aman bilangan 14/2008 dan 15/2008.

BIL 14/2008, 17 JAMADULAKHIR 1429H/21 JUN 2008

Ingin kami menegaskan bahawa tindakan TNL Kasim menghantar surat-surat tuntutan adalah berlandaskan kepada hak-hak beliau sebagai individu dan rakyat Malaysia. Beliau menulis surat dan menuntut hak-hak beliau yang selama ini telah dipinggirkan oleh kerajaan yang memerentah terdahulu. Yang dituntut beliau ialah takhta dan aset Sultan Jaafar Muadzam Syah 1862-1876 dan bukannya takhta dan aset Kesultanan Kedah hari ini. Sultan Jaafar yang dimaksudkan ada tercatat namanya dalam buku Cempakasari seperti berikut,Sila klik untuk besarkan. Long Jaafar@Sultan Jaafar Muadazam Syah setelah ditabal menjadi Yang Di Pertuan Kedah telah melantik Ngah Ibrahim menggantikan tempat baginda terdahulu. Memang benar ayahanda baginda adalah dari keturunan Tun Saaban iaitu Hang Tuah, terakhir menjadi Raja Acheh bergelar Iskandar Mahkota Alam.

Tuntutan-tuntutan beliau adalah berkenaan hak-hak beliau, bukannya hak kita. Kalau hak kita yang dituntut mungkinlah kita rasa tersinggung tetapi ini berkaitan dengan hak beliau. Apa pula perasaan kita sekiranya hak-hak kita dicabul? Apakah kita akan duduk mendiamkan diri sahaja? Memang betul hak beliau melibatkan orang lain, kalau begitu bersemukalah dan duduklah berbincang walau apa sekali pun rintangan yang ada. Kalau masih juga tidak berpuas hati masih ada lagi saluran lain yang ada untuk menyelesaikan isu-isu berbangkit.

Yang peliknya, pihak PSMCK (Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan kedah) pula tidak pernah berusaha untuk menghubungi dan menemui beliau bagi berbincang mengenai dakwaan-dakwaan beliau walaupun selepas menganjurkan Forum Sejarah Realiti Kedah pada September 2006 dahulu. Tidak ada ‘follow up’dari forum tersebut walaupun sudah 2 tahun lebih ia diadakan. Apa guna diadakan forum tersebut sekiranya tidak ada resolusi dan usaha untuk memahami wasiat serta bukti-bukti yang ada tercatat dalam UUK dan sumber rujukkan lain?

Kenapa PSMCK menggunakan realiti sebagai tajuk forum sedangkan dalam kelopak jantung pula Pengerusi PSMCK mengatakan TNL Kasim telah “…mengubah fakta sejarah sebenar dan cuba menimbulkan kecelaruan. Beliau juga mengatakan “..mengandungi fantasi dan khayalannya sahaja…”. Khayalan yang bagaimana yang dimaksudkan apabila Pengerusi PSMCK sendiri menulis artikel mengenai kewujudan Putera Raja Ligor berpusat di Alor Ganu (1821-1839), ....yang menulis surat beradat dalam teks jawi kepada pegawai pegawai Inggeris di mukasurat 30 dan 31, buku Warisan Mahawangsa Kedah. Secara tidak langsung ia membuktikan Raja Ligor wujud sepertimana puteranya juga. Raja Ligor ialah Khalifah Syariff Abu Bakar Syah sementara Putera Ligor ialah Sultan Mud Zaffar Syah III. Catatan di atas itu bukan kami yang tulis, beliau sendiri yang menulis artikel tersebut.

Kenapa PSMCK menggunakan sikap ‘bo layan’ kepada TNL Kasim selepas forum Sejarah Realiti Kedah? Kepentingan siapakah yang dijaga sebenarnya?

Mengenai Sultan Abdul Hamid pula bukan generasi kami hari ini membenci dia malah kami pun turut mendoakan agar roh almarhum di cucuri rahmat, kami cerita mengenai kebenaran sejarah, apa yang sebenarnya yang berlaku sepertimana yang diketahui oleh keluarga kami. Kalau orang lain selain dari waris Syarif Yang Di Pertuan mungkin agaknya kita boleh katakan zalim. Akan tetapi hanya kami waris yang sebenar yang boleh menerangkan dan memperkatakan perkara ini sebab kami dari golongan yang melantik, bukan yang kena lantik. Jadinya, soal derhaka kepada raja tidak timbul langsung. Yang tuduh TNL Kassim ini zalim, perlu la tahu kadar diri sikit.

Agaknya pihak PSMCK terlepas pandang ms 48, Undang-Undang Kedah dimana jelas tercatat," Demikian lagi yang bangsa raja itu, jika miskin sekali pun ia dipertengku dan diperpatik juga; maka duduknya pun keataslah kerana ia bangsa raja"

Seperkara lagi mengenai sejarah Kedah ini, kita selalu lupa golongan yang berkuasa untuk melantik dan golongan yang kena lantik untuk berkuasa. Kita tahu TNL Kassim adalah dari keturunan golongan yang melantik mereka untuk berkuasa (bermula dari Perdana Menteri Kedah). Kata beliau, “saya bukannya hendak riak tapi pun faham-faham sajalah. Saya pun bukan ada kepentingan apa-apa seperti orang lain. Saya tak perlu itu semua, lagi pun takkanlah golongan yang dilantik nak bagi pingat kat saya dari golongan yang dulunya melantik mereka?”ujar beliau lagi sambil ketawa.“Saya cuma mahukan hak-hak saya dan sejarah Kedah yang digelapkan di perbetulkan semula”

Bagi kami dakwaan-dakwaan beliau bukan semuanya tidak berasas. Banyak bukti-bukti yang beliau maklumkan dalam wasiat kepada kami telah kami temui kemudiannya. Apakah PSMCK akan menghadapi kerugian sekiranya dakwaan-dakwaan beliau itu salah. Tak mungkin sampai begitu sekali, paling tidak akan menambah pengetahuan yang sedia ada mengenai sejarah Kedah. Banyak fakta sejarah Kedah boleh direkodkan dari beliau dan ini adalah lebih baik untuk Kedah dan rakyatnya, bukan untuk kepentingan individu tertentu. Salah atau betul dakwaan beliau kita adili kemudian melalui perbincangan atau resolusi forum.

Kami kira tidak salah kalau beliau ingin menulis dalam internet. Banyak penulisan beliau sebelum ini tidak dilayan oleh media tempatan kerana mereka takut untuk menyiarkannya. Hari ini bermacam-macam artikel yang kami temui terdapat dalam internet mengenai sejarah Kedah dan sejarah negeri lain yang ditulis oleh individu lain. Kenapa blog ini pula yang menjadi tumpuan, pasti ada sesuatu yang menarik perhatian pihak PSMCK. Ada penulisan sejarah yang kami temui betul, ada yang kurang tepat dan ada yang salah. TNL Kassim menulis pun menurut wasiat, pengalaman dan pengetahuan beliau sendiri, maklum sajalah umur beliau pun bukannya muda, sudah melebihi 70 tahun.

Seperkara lagi mengenai wasiat dan tuntutan wasiat dalam Islam. Apakah kita sebagai individu beragama Islam sanggup megenepikan tuntutan wasiat ini dalam Islam. Kita pun bukanlah nak hidup selama-lama nya. Paling tidak usaha kita ke jalan Allah, ini lah sebahagian dari nya, sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Wasiat ini bukan sahaja diturunkan kepada beliau malah juga kepada saudara anaianai, kaum keluarga terdekat yang lain dari jurai waris yang sama. Kaum keluarga kami, ada yang turut menerima wasiat ini telah menjadi ahli PSMCK (dah berzaman) tetapi memihak kepada wasiat keluarga yang telah ditinggalkan dahulu. Ringkasnya, kami pun sedikit sebanyak tahu apa yang PSMCK buat.

Kami, ahli keluarga dan waris Syarif Abu Bakar Syah Yang Di Pertuan Kedah sentiasa mengalu-alukan apa saja usaha PSMCK, kerajaan negeri atau pihak lain untuk membetulkan sejarah Kedah melalui sebarang jawatankuasa yang ditubuhkan. Tiada apa yang kami perlu takutkan kerana kami ada bukti bertulis yang nyata dan jelas(sepertimana tercatat dalam Undang-Undang Kedah dan buku Cempakasari). Kami bersedia pada bila- bila masa untuk bertemu dan berbincang dengan mana-mana pihak demi menegakkan kebenaran dan keadilan.

PS : Di penghujung artikel PSMCK menyebut langkah yang boleh di ambil terhadap TNL Kassim? Mungkin ada yang sangka waris Khalifah Syarif Abu Bakar Syah Yang Di Pertuan Kedah yang masih ada hari ini miskin hina dina, hidup di kampung-kampung dan takut untuk bertindak balas. Nampak gayanya bukan mereka nak menjernihkan keadaan tetapi mengeruhkan lagi keadaan sedia ada.

BIL 142008, 12 REJAB 1428/15 OGOS 2008

PSMCK menyebut bahawa terdapat ahli keluarga TNL Kasim yang datang untuk berbincang dengan mereka di Perpustakaan Muzium Negeri pada awal julai 2008 jam 10 pagi (tarikh tidak di sebut).

Kami ingin memaklumkan kepada semua bahawa pada pengetahuan kami tidak ada wakil atau keluarga TNL Kassim yang datang untuk menemui Pengerusi PSMCK untuk berbincang mengenai apa yang dilabelkan sebagai tindakan liar TNL Kasim.

TNL Kasim tidak pernah menyebut Sultan Syariff Syah sebagai Raja thai seperti
mana tercatat dalam buletin PSMCK seperti tarikh diatas. Artikel dalam blog ini sentiasa menyebut Raja Siam sebagai beragama Islam dan Raja Thai sebagai beragama Buddha.

Sekiranya mereka yang datang itu adalah dari keturunan anakanda Syarif dari anak-anak kedua dan ketiga dan seterusnya dan bukan dari anak pertama iaitu Sultan Mud Zaffar Syah III mereka tidak ada hak untuk meluahkan pendapat sebagai Waris Syarif Yang Di Pertuan kerana mereka bukan waris mutlak.

Waris-waris ini tidak menerima wasiat dan hanya melalui TNL kasim barulah mereka mengetahui siapa ayahanda kepada nenek moyang mereka sebenarnya. Keluarga utama TNL Kassim tetap menerima mereka sebagai adik pupu kami hinggalah ke hari ini. Agak menarik juga apabila buletin PSMCK menyebut nama Khalifah Syarif Abu Bakar Syah sebagai Sultan Syariff Syah tetapi sebelum pada ini nama beliau lenyap begitu sahaja dari rekod sejarah Kedah, cuma kadangkala disebut sebagai Raja Ligor sahaja. Ramai pembaca tersasar dan beranggapan Raja Ligor adalah dari bangsa Thai dan beragama Buddha.

Hikayat Patani ada menyebut Khalifah Syarif Abu Bakar Syah sebagai Raja Bakar atau nambang (air telok) Sila baca disini tapi awas ketika membaca kerana penulisnya terpengaruh dengan agenda melayu dan menyebut Raja Thai sebagai Raja Siam pada hal Raja Thai telah menawan Ayuthia dalam tahun 1767 dan mengusir Raja Siam iaitu Raja Bakar ini. Penulis mungkin menulis kisah ini dari riwayat yang direkodkan semula (bagus juga). Walau pun ditulis tanpa tahun kita tahu kisah ini pastinya berlaku antara tahun 1767 hingga tahun musuh bisik 1821.

Sial rujuk disini,
http://www.geocities.com/prawat_patani/chapter3.htm


Berkenaan dengan saya, mereka juga ada menyebut nama saya secara tidak lengkap dalam buletin mereka. Namun saya tetap anaianai yang menulis dalam blog ini bersama rakan-rakan yang lain. Izinkan saya menceritakan serba sedikit mengenai saya. Saya menerima wasiat dari datuk saya sepertimana TNL Kasim, abang pupu saya dan dengan itu kami ada tanggungjawap dari segi hukum agama Islam.


anaianai, tanggal nov2008

Izinkan saya menceritakan tentang diri saya. Saya, Nai Long Mazlan Nai Long Abdul Majid adalah cucu kepada Tok Nai Bannui yang bermaksud Tok Syed Putra Bongsu. Kalau pihak PSMCK tidak tahu, silalah pergi mengadap DYMM Tunku Sultan Kedah dan bertanya kepada baginda siapa dia Tok Nai Bannui ini. Melalui Tok Nai Bannui banyak kisah-kisah dahulu yang saya ketahui kerana saya cucu yang rapat dengan Allahyarham.

Saya juga adalah menantu kepada Cik Gayah binti Mahmud @ Tuan Kerani Mahmud yang mengepalai lanskap dalam kawasan istana Anak Bukit sewaktu pemerentahan Sultan Abdul Hamid dulu. Dari mana asalnya Kerani Mahmud ini?, tak lain dari istana Raja Siam di Ayuhthia dulu. Jadi banyaklah kisah istana yang saya tahu di zaman Sultan Abdul Hamid Halim Syah dahulu.

Nak tahu lagi siapa saya? Saya juga adalah cucu saudara kepada Tunku Fariddudin Haji @ Tunku Farid, bapa saudara sepupu ke bawah DYMM Tunku Sultan Abdul Halim Syah. Saya masih ingat Yangku (panggilan saya) menulis dan merekodkan semula salasilah Kesultanan Kedah dahulu sewaktu bertugas sebagai Pegawai Daerah di Yan, Kubang Pasu, Sik, Kuala Muda dll, disamping kemahirannya melukis potret.

Seperkara lagi, saya bukan berjawatan Pensyarah tetapi Pensyarah Kanan DM52. Saya berkelulusan Ijazah Sarjana Muda dari UITM dalam tahun 1984 dan Ijazah Sarjana dari UK dalam tahun 1990 tetapi bukan dalam bidang sejarah. Ini tiada masalah bagi saya kerana pada tahap saya sebagai ahli akademik IPT selama lebih 21 tahun , saya mudah sahaja mempelajari apa bidang yang menimbulkan minat saya lebih-lebih lagi sejarah keturunan saya. Lagipun sejarah memang subjek kegemaran saya dan merupakan electives saya sewaktu menuntut dahulu.

Pihak UiTM juga menyarankan agar supaya kakitangan akademiknya mengamalkan "multidisciplinary" selain bidang pengkhususan utama agar universiti menjadi lebih cemerlang.

Nama saya pernah diusulkan untuk membuat PhD namun saya lebih berminat untuk membuka program baru di kampus Kedah, negeri asal keturunan saya. Saya adalah perintis kepada Program Industrial Design di UiTM Kedah bertepatan dengan kewujudan kilang Modenas, Naza di Gurun Kedah dan industri lain di Sungai Petani dan Kulim High Tech. Hari ini pada usia menjangkau 50 tahun saya sebagai pewaris Datuk Ku Raja Chenak Syed Alang Alauddin Panglima Bukit Gantang tidak gentar kepada sesiapa pun demi menegakkan kebenaran sejarah keturunan nenek moyang saya kerana saya turut menerima wasiat.

Akhir sekali disebut dalam buletin tersebut bahawa mereka-mereka ini kononnya bersetuju untuk mengadakan forum atau diskusi sejarah Kedah. Saya harap PSMCK bertindak dengan lebih bijak dengan menjemput mereka-mereka yang berkaitan, seperti waris mutlak kepada Khalif Syarif Abu Bakar Syah Yang Di Pertuan Kedah dan waris terdekat untuk turut menghadiri forum atau diskusi tersebut. Akan tetapi setakat hari ini, sudah 6 bulan berlalu belum ada apa-apa khabar berita lagi.

Sekian terima kasih.

BERANI KERANA BENAR, TAKUT KERANA SALAH

Thursday, December 18, 2008

Mencari kebijaksanaan baru daripada dokumen sejarah

oleh: Baharom Mahusin
Utusan Malaysia,Jumaat 12 Disember 2008

SALAH sebuah buku penting yang harus dibaca untuk kita memahami pemikiran Barat ialah kompilasi dokumen, ucapan dan perjanjian yang terkandung dalam buku The Great Documents of Western Civilization tulisan Milton Viorst.
Buku itu menyenaraikan teks-teks bersejarah yang membentuk sistem sosial dan pandangan hidup orang Barat bermula dari zaman empayar Rom pada tahun-tahun Sebelum Masihi sehingga kepada persetiaan Magna Carta di England pada 1215 dan dokumen-dokumen lain yang merupakan teks perjanjian yang membentuk orde dunia moden.
Di Malaysia, satu usaha dibuat baru-baru ini untuk menyenaraikan perjanjian dan dokumen lama yang sudah menjadi sebahagian daripada sejarah tetapi implikasinya amat besar kepada kehidupan, sistem sosial dan politik negara. Buku Perjanjian & Dokumen Lama Malaysia 1791-1965 terbitan Institut Terjemahan Negara Malaysia (ITNM) itu dihasilkan dengan kerjasama Arkib Negara.
Seperti juga apabila kita terpesona membaca teks ucapan Their Finest Hour yang disampaikan oleh Perdana Menteri Britain, Winston Churcill pada tahun 1940 ketika Britain menjadi satu-satunya kerajaan Eropah yang belum tumbang dan berseorangan menentang kemaraan tentera Jerman dalam Perang Dunia Kedua yang turut menjadi sebahagian daripada kandungan buku The Great Documents of Western Civilization, kita akan turut merasakan debaran apabila membaca buku Perjanjian & Dokumen Lama Malaysia 1791-1965.
Buku itu dilancarkan oleh Menteri Pelajaran, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein di bangunan Parlimen semalam. Dalam buku itu Pengerusi ITNM, Datuk Dr. Wan Hashim Wan Teh menulis prakata dengan mengingatkan bahawa perjanjian dan dokumen lama itu merupakan bukti bagi pelbagai peristiwa penting yang berlaku antara pihak pemerintah dengan pihak penjajah yang selama ini terkunci dan tidak diketahui apa sebenarnya berlaku pada zaman tersebut. "Kita akan mendapat maklumat yang akan mengubah persepsi kita tentang apa yang termaktub dalam sejarah," katanya.
Di Istana Mestika di Shah Alam, Selangor, buku itu telah pun ada di atas meja kerja Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah minggu lalu dan sudah pun dibaca oleh baginda. Sudah tentu ia kini juga telah ditelaah oleh sultan-sultan dan raja yang lain. Para pemimpin politik dan pegawai kanan kerajaan juga wajib membaca buku tersebut untuk membolehkan mereka mendapat pengajaran berharga supaya tidak terperangkap dalam perjanjian tertentu yang pada kemudian hari mungkin membelit dan mengorbankan diri sendiri.
Antara bahan dalam buku itu yang benar-benar membuka mata ialah perjanjian antara Raja Perlis dengan Great Britain yang dirancang oleh wakil Raja Inggeris, Sir Harold MacMichael pada 4 Disember 1945. Perjanjian ke arah membentuk Malayan Union itu secara jelas menunjukkan Raja Perlis ketika itu bersetuju 'bagi pihak diri sendiri, waris dan pengganti baginda' bahawa 'Baginda King Great Britain hendaklah mempunyai kuasa dan bidang kuasa yang sepenuhnya ke atas negeri Perlis'.
Jika tidak kerana tentangan orang Melayu khususnya melalui UMNO selepas Perang Dunia Kedua, Perlis hari ini mungkin masih merupakan sebahagian daripada tanah jajahan Inggeris.
Kira-kira 22 tahun sebelum itu, pada 1 November 1923, Sultan Kedah menandatangani perjanjian perhubungan persahabatan dengan Inggeris. Dalam dokumen itu dinyatakan bahawa negeri Kedah hendaklah kekal di bawah naungan King Great Britain yang akan menjalankan hak ketuanannya.
Dinyatakan juga bahawa 'pengganti Sultan hendaklah terdiri daripada seorang keturunan langsung Sultan Abdul Hamid Halim Shah atau keturunannya yang dipilih oleh Majlis Negeri dan diterima oleh Baginda King Great Britain'. Ertinya, menerusi perjanjian itu, Baginda King Great Britain turut mempunyai hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi Sultan Kedah ketika itu.
Butiran perjanjian itu menunjukkan raja- raja dan negeri Melayu berada dalam keadaan yang amat lemah ketika empayar Great Britain tengah di puncak kekuasaan dengan menguasai kira-kira satu perempat daripada daratan dunia, dengan tanah jajahan yang terbentang luas dari Jamaica di Caribbean sehingga ke Australia di Pasifik.
Buku Perjanjian & Dokumen Lama Malaysia 1791-1965 setebal 236 halaman itu juga menerbitkan kembali teks perjanjian Sir Stamford Raffles dengan Datuk Temenggung Seri Maharaja Abdul Rahman yang memerintah Singapura pada 1819.
Dalam perjanjiannya dengan Raffles, Temenggung Abdul Rahman bersetuju bahawa beliau 'ada perjanjian selama-lamanya dengan kompeni Inggeris boleh duduk dan pelihara seperti janji ini tiada ia boleh masuk bicara atau lepas di dalam daerahnya pada segala bangsa yang lain daripada bangsa Inggeris'.
Perjanjian 'selama-lamanya' itulah yang menjadi titik tolak kepada terlepasnya Singapura daripada penguasaan Johor dan kira-kira 146 tahun kemudian pulau itu menjadi sebuah republik berasingan yang didominasi oleh orang Cina.
Selain memaparkan sistem politik dan pengaruh penjajah Inggeris yang ingin membolot sumber ekonomi Tanah Melayu, teks-teks perjanjian yang ditandatangani oleh pemimpin Melayu dengan Inggeris juga menampakkan pertembungan antara agama.
Dalam Persetiaan Naning 1801 yang turut ditandatangani oleh Dol Said dengan pegawai Inggeris di Melaka, penghulu dan pembesar Naning bersetuju menjual bijih timah hanya kepada kompeni Inggeris.
Perjanjian itu juga mendedahkan secara terbuka konflik agama ketika itu.
Perkara Sepuluh Persetiaan Naning menyebut 'mana-mana hamba lelaki dan perempuan yang dipujuk lari dari Naning ke Melaka, bagi memeluk agama Kristian, maka tuan punya hamba itu akan menerima ganti rugi sebanyak separuh daripada harga hamba itu, mengikut penilaian jawatankuasa yang akan dilantik kerajaan'.
Persetujuan itu kemudian diikuti Perkara Sebelas perjanjian tersebut yang juga memperkatakan isu yang sama. "Tetapi (jika) mana-mana orang menjual mana-mana hamba beragama Kristian atau orang biasa dari Melaka kepada orang Islam atau orang Pagan, sama ada dengan kerelaan mereka sendiri atau digoda ataupun dilarikan secara paksa daripada tuan mereka, lebih-lebih lagi mereka yang menggoda hamba Kristian atau orang biasa supaya berkhatan atau menggunakan kekerasan bagi mempengaruhi mereka menjadi orang Islam, nyawa mereka akan melayang dan harta benda mereka dirampas."
Yang menarik dalam perjanjian itu ialah penghulu dan pembesar Naning - termasuk Dol Said yang terkenal dalam sejarah kerana keberanian menentang Inggeris - berjanji dan bersumpah dalam Persetiaan Naning 'menggunakan al-Quran, atas nama masyarakat Naning, bahawa mereka akan mematuhi dengan sesungguhnya segala perintah yang ditetapkan dalam perkara-perkara ini, dan mengikat diri mereka bagi menyerahkan mana-mana pencabul perintah tersebut kepada Syarikat Hindia Timur, supaya hukuman boleh dikenakan ke atas orang itu'.
Persetiaan itu dibuat dan diikrarkan di Kota Melaka pada 16 Julai 1801. Teks Persetiaan Naning itu menampilkan betapa keras sikap penjajah Inggeris dalam mempertahankan anutan agama Kristian kumpulan tertentu di Melaka. Dalam respons mereka, para pemimpin Melayu yang hidup 200 tahun lalu bersumpah menggunakan al-Quran bagi mematuhi apa yang penjajah Inggeris itu inginkan.
Teks tauliah yang dibuat oleh Sultan Brunei pada tahun 1877 yang melantik seorang pengembara Jerman, Gustavus Baron de Overbeck sebagai Maharaja Sabah dan Raja Sandakan juga perlu menginsafkan kita. Dalam tauliah itu, Sultan Brunei yang mendapat bayaran pajakan 15,000 dolar setahun nilai wang ketika itu telah memberikan Overbeck 'kuasa hidup dan mati ke atas penduduknya, dengan segala hak mutlak ke atas harta yang terletak hak kepada beta bagi isi bumi negeri ini dan hak untuk melupuskan harta itu dan juga hak ke atas pengeluaran hasil bumi negeri ini'.
Tauliah lima perenggan itulah yang menjadikan Brunei sebuah negara kecil seperti yang kita ketahui sekarang.
Buku Perjanjian & Dokumen Lama Malaysia 1791-1965 itu, sebagaimana juga The Great Documents of Western Civilization tulisan Milton Viorst, memberikan kita pemahaman tentang sejarah silam.
Kepada orang yang telah membaca buku itu, pemahaman yang diperoleh seharusnya merintis kepada suatu kesedaran yang amat mustahak dipegang selama-lamanya iaitu kita perlu menjadi bijaksana dalam mempertahankan hak kita dan negara ini.

PS : Dah terang lagi bersuluh..Haruskah kita berada di takuk lama dalam mengkaji dan meneliti semula sejarah agama, bangsa dan negara kita? Sekiranya mereka yang berwajib tidak bertindak, masih berada di takuk lama, adakah orang lain yang lebih akalnya untuk berfikir harus di persalahkan?

Monday, December 8, 2008

AIDIL ADHA DATANG LAGI

Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah 1429 kepada semua pembaca dan pengikut/pengunjong blog ini. Sesungguhnya siapalah kami tanpa sokongan dari anda semua.

Akhir-akhir ini kami tidak menulis bukan kerana kekurangan bahan tetapi kerana kami merasakan telah banyak bukti yang telah kami utarakan di sini. Kami tidak ingin menambah yang bukan-bukan, sekadar cukup untuk saudara/i renungkan kembali sejarah tanah air kita yang dicintai ini, dimanakah berlaku kepincangannya.

Bukti pun jelas tercatat dalam manuskrip Undang-Undang Kedah, Sejarah Patani dan juga beberapa buah buku dan penulisan lain yang berkaitan seperti, "A History of South East Asia", DGE Hall, catatan Tom Pires dan petikan penulisan dari internet oleh penulis dan pengkaji sejarah timur dan barat, malah ahli akademik negara Thailand sendiri. Bukan kami yang menulis ini semua, sekadar membuktikan kepada saudara sahaja.

Jelasnya, bagi kami memang berlaku konspirasi sejarah oleh penjajah yang menjajah kita dahulu. Terlanjur bercakap, mungkin boleh di hantar surat tuntutan saman guaman kepada Kerajaan Britain kerana menyembunyikan sejarah realiti dan manuskrip UUK selama hampir 100 tahun lebih. Apabila UUK disembunyikan, mereka tidak menyerah kembali kuasa yang mereka rampas kepada yang berhak sewaktu Malaysia mencapai kemerdekaan dahulu. Lalu kita meninggalkan undang-undang Islam sepertimana tercatat dalam UUK dan menggunakan Common Law mereka.

Pada masa yang sama kami menghantar surat resmi dan membuat tuntutan sewajarnya kepada pihak yang berwajib akhir-akhir ini. Jadi tidak hairanlah sekiranya Raja Thailand tiba-tiba dilapurkan kurang sihat, mungkin kerana membaca surat tuntutan Tunku Nai Long Kassim. Beliau mungkin terkejut agaknya apabila mengetahui waris Raja Siam terakhir bergelar Boromoraja Ekataat V, Khalifah Syarif Abu Bakar Syah, Yang Di Pertuan Yang Maha Mulia masih ada hari ini di Malaysia. (Sanggupkah dia membayar ex gratia payment yang dituntut, bukan sekupang dua...dengar kata berjuta dolar..hehehe)

Kami juga ada menghantar surat kepada pemimpin politik kerajaan dan pembangkang, raja-raja kesultanan Melayu, juga pemimpin negara yang berdekatan dengan Malaysia. Manalah tahu mungkin selepas ini jawatan Yang Di Pertuan Agong Malaysia tidak lagi bersilih ganti setiap 5 tahun seperti rumah tidak bertuan. Proses pertukaran setiap 5 tahun ini tetap ada kepada jawatan Timbalan Yang Di Pertuan Agong sepertimana berlaku di bawah kerajaan Empayar Islam Benua Siam dahulu.
Ini andaian kami sahaja. Banyak yang kami renungkan sebenarnya, bukan mendiamkan diri.

Selamat Menyambut Hari Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah 1429 hijrah.

Wednesday, October 8, 2008

SENARAI KESAN PEMBUNUHAN DAN KEMUSNAHAN HARTA WARISAN BENUA ISLAM SIAM KEDAH PADA TAHUN 1876 MASIHI.

UPDATED

1. Nai Long Sultan Jaafar Mad Azam Syah iaitu Raja Maha Besar Benua Islam Siam Kedah mati dibunuh di Gurun Kedah. Al-marhum dimakamkan di Makam Diraja Siam, Kampung Tualang, Mukim Tualang Kedah Darul Aman.

2. Paduka Perdana Menteri Benua Islam Siam Kedah iaitu Sultan Tunku Mohammad Chan Mad Sirat @ Keramat Tok Tekai juga dibunuh di Permatang Harimau, Mukim Lesung Kedah. Al-marhum dimakamkan di puncak bukit di Kampung Permatang Harimau. Isteri almarhum ialah puteri raja cina Manchu (dua beradik dengan permaisuri Syed Alang Alauddin). Tentera cina Manchu serta isteri al-marhum juga dimakamkan di puncak bukit tersebut. Makam mereka berdua dan keturunan mereka masih ada hingga kini. Padang Mat Sirat di Pulau Langkawi adalah merujuk kepada nama baginda

3. Nai Long Ibrahim Putera Sultan Nai Long Abu Toha Raja Siam Selama, Perak mati dibunuh dan dimakamkan bersama para syuhadah yang menentang penceroboh iaitu tentera raja Buddha Rama V Chula Luang Khun. Mereka dimakamkan ditanah perkuburan Islam Kubur Panjang (kubur beramai-ramai), Mukim Rambai, Pendang Kedah.

4. Pada tahun 1876 masihi juga Laksemana Khweng Wi dan para Syuhadah dibunuh Di Kampung Alor Berhala, Padang Besar Tobiar, Tobiar, Pendang Kedah.

5. Di Bukit Raya daerah Pendang juga mereka membunuh cucu Sultan Idris Jammu Patani iaitu Radin Megat Haji Osman Ibni Radin Megat Mad. Beliau dimakamkan di Makam Diraja Patani, masjid Kampung Sena, Mukim Tobiar Pendang. Warisnya berjaya disembunyikan dan masih ada hingga kini.

6. Laksemana Tunku Ibrahim menemu ajalnya dengan dibunuh di Kampung Sungai Mas, Kuala Muda Kedah. Makamnya terdapat di Makam Langgar, Sungai Emas, Kuala Muda Kedah.

7. Manakala Raja Siam Negeri Salama Benua Islam Siam Kedah Sultan Nai Long Abu Toha Ibni Sultan Syed Alang Alauddin Panglima Bukit Gantang (adinda Long Jaafar) dibunuh di Kampung Ayer Melintas, Kepala Batas Pulau Pinang (ayahanda Nai Long Ibrahim). Salasilahnya membawa kepada Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi.

8. Sultan Ismail Raja Kinta dan Sultan merangkap Menteri Larut Matang Nai Ngah Ibrahim,ditangkap di Kampung Raja Berlindung, Sidim Baling Kedah oleh Inggeris setelah kembali dari majlis pengkebumian Almarhum Sultan Jaafar Muadzam Syah dan dibuang ke benua Afrika. Maklumat kedudukkan mereka di Baling ini diberikan oleh Sultan Abdul Hamid bakal Sultan Kedah yang mahukan kuasa dan sanggup berpakat dengan thai untuk membunuh Nai Long Jaafar @ Sultan Jaafar Muadzam Syah, Raja Besar Benua Siam terakhir, dari waris Bani Hashim.Paduka Seri Sultan Abdul Hamid : Cantikkan pakaian ala barat ini? segak dan bergaya tanpa jubah mahu pun serban. Pelaris di kedai-kedai?... betulkan iqtikad anda dahulu. Cuba bandingkan dengan pakaian rasmi Rama V Chulalongkorn yang memerentahkan agar Sultan Jaafar Muadzam Syah dibunuh dalam tahun 1876 dahulu. Tak banyak bezanya, bukan. Dah tengok gambar Sulltan Selangor yang pertama? berbaju melayu, bertanjak atau Sultan Yusuf Al Mahdi yang segak bersongkok. Cuba anda buat perbandingan.


9. Selain membunuh sultan dan pembesar negeri, penjajah raja Buddha juga memusnahkan banyak harta-harta peninggalan yang membuktikan sejarah keagongan Islam Benua Siam Kedah. Antaranya,

i. Istana Raja Iskandar Zulkarnain dan masjid di Lakhokna (Laguna Merbok) Pulau Tiga Sungai Merbok. Masjid tersebut adalah tempat perlindungan Raja Maha Besar Benua Islam Siam Kedah Nai Long Sultan Jaafar Mad Azam Syah pada tahun 1876 Masihi. Ini sudah pasti tidak diceritakan akan tetapi yang di ceritakan bahawa Ahmad Tajuddin Halim Syah pun pernah singgah di istana ini sebelum berangkat ke Pulau Pinang dan seterusnya ke Melaka.

ii. Penceroboh juga memusnahkan Istana Pho Diset Sultan Saidina Jamalul Alam Badrul Munir di Ayut’ia Pinang Tunggal, Kedah Darul Aman.

iii. Istana Sultan Syed Ali Wa Maulana Jamalul Alam Badrul Munir yang terletak di puncak Bukit Choras dan gudang yang terdapat di Bukit Gedong juga dimusnahkan.

iv. Mereka memusnahkan istana Sultan Saidina Hussin Ali Rah yang terdapat di Kota Pagar Ayer, Mukim Limbong, Kedah

v. Istana milik Sultan Sheikh Abdul Kadir ibni Hussin Syah Ali Rah yang berada di Alor Raja, Mukim Langgar, Kedah turut dimusnah. Makam Sulltan Sheikh Abdul Kadir bertarikh 904 masihi dijumpai ditimbus bagi mengelak ia di musnahkan oleh penjajah thai dan kini berada di Tanjong Inggeris, Langgar.

vi. Di Alor Ganu, Anak Bukit Kedah, iaitu di Kota Sarjana mereka memusnahkan istana Sultan Mohammmad Syah Yang Adil bergelar Baba Ghiyai.

vii. Istana Kota Naga milik Sultan Rijaluddin ibni Mohammad Syah yang Adil. Baginda bergelar Rama Tibodi II Dinasti Ayut’ia dan tapak istana itu terletak di Kampung Naga, Jenan, Kubang Pasu Kedah juga turut jadi sasaran penjajah ini. Baginda Sultan Rijaluddin ini lah yang bergelar Parameswara sewaktu semenanjong ini masih bergelar semenanjong Melaka.

viii. Selain itu istana di Kampung Kota Siputih, daerah Kubang Pasu Kedah juga dimusnah. Istana tersebut ialah milik Aishah Begum @ Mah In Intatiral dari Dinasti Ayut’ia 1530 masihi. Baginda adalah permaisuri Syah Alam Yang Maha Mulia Zahiruddin Bahadur@Babur, Raja Monggol India.

ix. Istana Raja Siam Tenasirim Nai Chau Abu Kasim @ Megat Manja Abu Kasim yang terdapat di Kota Kerengga Gunong, Kedah turut dimusnahkan.

x. Istana Kota Meang Kuang yang terletak di mukim Wang Tepus daerah Kubang Pasu, Kedah milik Maharaja Siam dinasti Ayut’ia ke 33 iaitu Boromoraja V Ekataat Maha Dammai Yaza Syarif Yang Dipertuan Yang Maha Mulia Benua Siam Islam Kedah.

xi. Istana Persinggahan Tong Bau Kerut Raja Siam Songkhla milik Nai Lang @Syed Alang Alauddin yang terdapat di Kampung Tualang, Mukim Tualang Kedah juga turut menjadi mangsa kemusnahan.

xii. Istana milik Sultan Tunku Long Taha iaitu raja negeri Legeh juga turut dimusnah. Istana bernama Kota Burha tersebut terletak di Kampung Chelong, Mukim Padang Kerbau, Pendang Kedah.

xiii. Istana Kota Bukit yang terdapat di Kampung Kota Bukit, Jeniang Kedah milik Nai Long Sultan Jaafar Mad Azam Syah juga dimusnahkan.

xiv. Istana Kota Ruman milik Radin Megat Tamtunggal, Radin Megat Tamtunggal ialah putera Raja Jammu Patani. Istana tersebut didirikan di Kampung Kuala Ruman, Sik Kedah juga jadi sasaran penceroboh untuk melenyapkan keagongan Benua Islam Siam Kedah.

xv. Di Kampung Pelantik, Sik Kedah terdapat Istana Kota Aur milik Sultan Idris Jammu Patani juga turut dimusnahkan tentera mereka.

xvi. Di Kuala Ketil, Kedah Istana Tanjung Puteri milik Tunku Dayang, (juga turut dibunuh).

xvii. Istana Kota Palas, Gunong Raya, Padang Mad Sirat Langkawi Kedah ialah milik Sultan Muhiyuddin Mansor Syah turut dimusnahkan (rujuk Undang-undang Kedah ms 17). Makam baginda ditimbus dengan tanah dan baru sahaja ditemui semula. Taktik yang sama digunakan untuk menggaburi mata penceroboh Buddha Thai sepertimana mana pada makam Sultan Sheikh Abdul Kadir bertarikh 904 masihi. Namun begitu walau telah hampir 2 tahun didedahkan diblog ini, masih tertera "MAKAM PURBA" pada makam baginda.

xviii. Istana Raja Siam Khun Waran Wangsa dinasti Ayut’ia tahun 1548 M iaitu Sultan Jalil Yaacob Syah (UUK,ms2) yang terletak di Tanjung Kuah, Pulau Langkawi Kedah juga jadi sasaran kemusnahan oleh penceroboh.

xix. Istana ayahanda Raja Negeri Kubang Pasu Nai Doi. Manakala istana Sultan Maharaja negeri Siam Tenasirim Nai Chau Abu Kasim @ Megat Manja yang terdapat di Kampung Pulau Maharaja Mukim Padang Perahu daerah Kubang Pasu juga turut dimusnahkan.

xx. Dengan kekuatan peledak (bom) yang dibekalkan oleh penjajah Inggeris kepada penceroboh, mereka terus menerus cuba melenyapkan bukti-bukti kegemilangan pemerintahan raja Islam Benua Siam di sini. Mereka terus memusnahkan Istana raja Siam Kamboja iaitu Pho Chan Koya Long Sultan Mud Zafar Syah III Kedah yang terletak di Dusun Raja, Padang Sanai, daerah Padang Terap Kedah.

xxi. Di belakang masjid Kampung Alor Ganu, Anak Bukit Kedah ada terdapat Istana Putera Maharaja Siam Ligor Pho Chan Koya Long Mud Zafar Syah III Kedah. Istana tersebut juga turut dimusnah.

xxii. Di Kampung Pengapit Batu, Mukim Tajar Kedah istana raja daerah Kota Setar iaitu Sultan Datuk Tajuddin Yahya (Nai Inderajaya) ibni Sultan Mudzafar Syah III Kedah juga dimusnahkan. Ada yang mengubah sejarah dengan mengatakan bahawa baginda adalah Ahmad Tajuddin Halim Syah II. Ini tidak benar.

xxiii. Istana Bukit Mariyam (merujuk kepada Syarifah Mariyam, permaisuri Raja Merong Mahawangsa) di Kuala Muda Kedah juga dimusnahkan oleh penceroboh raja kafir Thai. Hari ini bukit tersebut ditukar nama kepada Bukit Meriam bagi menutup sejarah realiti.

(Hanya Allah sahaja yang tahu betapa sukarnya untuk dapatkan maklumat ini untuk tatapan saudara/i. Semoga Allah mencucuri rahmat keatas roh para syuhadah yang berjuang menegakkan agama islam dizaman itu - Al Fatihah)

Sunday, September 28, 2008

SELAMAT MENYAMBUT 1 SYAWALKami ingin merakamkan ucapan Selamat Hari Raya Aidil Fitri, Eid Mubarak kepada semua pengunjong setia blog ini yang beragama Islam. Kunjongan anda dari masa ke semasa amat kami hargai. Sesungguhnya, sebagai insan biasa kami tidak sunyi dari melakukan kesalahan dan kesilapan.

Untuk itu kami memohon ribuan ampun dan maaf diatas penulisan kami yang kadang kala agak lantang, terlewat menjawap e mail saudara atau tidak dapat meyakinkan saudara mengenai sejarah realiti ini. Hanya Allah sahaja yang berupaya memberikan petunjuk ke jalan yang lurus lagi benar.

Wednesday, September 3, 2008

SAAT YANG DINANTIKAN UMAT ISLAM


IKHLAS DARI KAMI UNTUK SEMUA PENGUNJONG BLOG INI, SALAM HORMAT

Sunday, August 17, 2008

WAT @ ISTANA PRASAT PREAH VI HEAR?


Baru baru ini kita pasti ada terbaca di dada akhbar tempatan mengenai kekecohan perebutan sebuah bangunan bersejarah di sempadan Thailand dan Kemboja yang bernama Wat Preah Vi Hear. Jika kita membaca berita ini sekali lalu, kita pasti akan mengatakan bahawa ia tidak ada kaitan dengan sejarah negara kita. Jangkaan saudara meleset sama sekali.

Prasat Preah Vi Hear bukannya sebuah wat atau kuil malah ia adalah sebuah bangunan istana yang pernah didiami oleh Raja Siam Islam Kemboja Cempaka Sari bernama Po Chan Koya Long. Maksud Prasat-Prah-Vi-Hear ialah, Pertahanan-abang-pusingan-kelima. Sila rujuk salasilah Koya Long yang mempunyai 5 orang beradik dibahagian bawah blog ini.

Sebelum pada ini kami ada menceritakan mengenai anakanda sulong Khalifah Syarif Abu Bakar Syah yang bergelar Po Chan bermaksud Putera Sulong yang pernah memerentah di Kemboja Cempakasari sebelum diusir oleh tentera Raja Buddha Thai dan baginda kembali ke Legeh (Patani, Yala, Narathiwat, Kelantan dan Trengganu) bersama-sama ribuan pengikutnya.


Yang memanjang disebelah kiri dan kanan itu ialah Naga sepertimana terdapat pada tangga Wat Kai (ayam) di Ayuthia. Naga ialah simbol Maharaja China yang beragama islam semenjak dari zaman Raja Iskandar Zulkarnain lagi. Contoh naga sebagai simbol di kalangan raja-raja melayu seperti gelang kaki dan peralatan di raja Sultan Ismail kinta dan nama tempat seperti Kota Naga di Bandar Darulaman Kedah masih ada hingga kini.Ayahanda baginda, Khalifah Syarif Abu Bakar Syah yang pada ketika itu bersemayam di istana Nakhon Si Thammarat bergelar Raja Nam Bang (bermaksud Air Telok, kerana kawasan Ranot yang bertelok) telah menabal baginda menjadi raja di Perak bergelar, Sultan Mud Zaffar Syah III Perak.

Kenapa bergelar Sultan Mudzaffar Syah III? Kenapa tidak I atau II?. Mudah sahaja, ini kerana Raja Merong Mahawangsa bergelar Sultan Muzaffar Syah I dan anakandanya Sayyidina Jamalul Alam Badrul Munir bergelar Sultan Muzaffar Syah II.

Bijak juga usaha menggunakan gelaran ini memandangkan nama gelaran Po Chan di Kemboja sebagai gelaran kepada Koya Long mungkin dianggap tidak sesuai di sini lalu diberi gelaran asal usul keturunannya yang amat bersesuaian dengan baginda. Kami kira gelaran ini bertujuan untuk mengingatkan raja-raja daerah yang sudah bermula berbaik-baik dengan penjajah Inggeris bahawa waris raja Merong Mahawangsa masih ada.


Sewaktu memerentah di Perak sebagai Bendahara (dulu Bendahara adalah Raja Muda) baginda menabal Raja Lumu sebagai Sultan Selangor yang pertama, iaitu anak saudara kepada Permaisurinya Puteri Seri Andalas dari keturunan Bugis. Sultan Selangor yang pertama ini pada ketika itu telah bersemayam di Kuala Selangor.

Alangkah satu "privilege" nya ditabal menjadi raja pertama Selangor, menaikki takhta kerajaan oleh waris Bani Hashim
(dari keturunan baginda Rasulullah saw) tidak seperti negeri lain yang di lantik oleh penjajah yang tidak tahu apa pun mengenai agama islam. Contohnya, satu negeri di selatan tanah air dilantik oleh Stamford Raffles setelah menyerahkan Singapura kepada Inggeris pada hal Raja pemberontak itu telah engkar kepada Yang Di pertuan Agongnya yang beragama Islam? Hari ini jika fikirkan semula, sahkah, berbanggakah dilantik oleh kafir Inggeris laknatullah pada tahun 1819 itu?.

(Temenggung hanyalah jawatan Ketua Polis dengan itu hari ini sultan dari negeri tersebut masih ada pasukan polis nya yang tersendiri)Perlu diingatkan bahawa Khalifah Syarif Abu Bakar Syah juga diusir dari Ayuthia oleh Tentera Buddha Aluang phaya Chakri Sokho Thai sekitar tahun 1767. Sewaktu di Ayuthia dulu baginda di gelar Boromoraja Ekataat V Mahadaimayaza, Maharaja Siam Dinasti Ayuthia ke33. (Sejarah Thailand hari ini mengatakan selepas Ayuthia ditawan mayatnya tidak dijumpai bagi menutup realiti sejarah kerajaan Siam Islam ini).

Ini mengesahkan bahawa Kerajaan Siam dahulu beragama Islam sebelum ia ditawan oleh puak Chakri Sukhothai Buddha Aluangphaya dalam tahun 1767. Dalam Hikayat Patani nama baginda ada tercatat sebagai Raja Bakar yang berkuasa melantik beberapa orang raja daerah termasuk lah cucunya Syed Alang Alauddin Panglima Bukit Gantang menjadi raja di Singgora @ Songkhala yang bermaksud, menghantar benih (Sila baca artikel kami yang telah lepas).

Ban Nai Lang di Thailand hari ini bermaksud Kampung Syed Alang merujuk kepada Syed Alang Alauddin ini. Baginda berjuang habis-habisan menentang tentera thai yang menyerang Kedah lalu diberi gelaran Panglima Bukit Gantang (Bukit Gantang sebelum 1874 adalah wilayah Kedah).

Berbalik kepada Po Chan Koya Long, baginda pernah bersemayam di istana ini sekitar tahun 1758. Di sekitar tahun yang sama jugalah tentera islam baginda telah berjaya membunuh Aluang Phaya di satu tempat bernama
Taikala bermaksud, Kafir mati dibunuh.Sekiranya saudara/i pembaca membuat ‘Yahoo’ atau ‘Google search image’, saudara akan mendapati bahawa pada runtuhan bangunan tersebut tidak terdapat pun patung-patung Buddha sepertimana tinggalan sejarah ditempat lain sekitar Thailand. Tidak seperti bangunan di Ayuthia yang didirikan patung-patung bertujuan untuk menutup bukti keislaman kerajaan Islam Ayuthia.

Prasat Preah ViHear telah terlepas dari tindakan raja dari keturunan Buddha Chakri Sukhotthai untuk menutup bukti sejarah kerana lokasinya yang menjadi perebutan dua kerajaan. Sekiranya Ayuthia sebuah bandar kerajaan Buddha, mana mungkin Hamzah Fansuri datang untuk mendalami ilmu agama Islam disana. Mana mungkin ia menjalankan sistem Syahbandar seperti mana pelabuhan Islam yang lain di nusantara Benua Siam.


'A fairly recent Buddha statue placed in the ruined pagoda '

Catatan berbahasa Inggeris pada gambar ini yang kami temui dalam internet, begitulah scenario di Ayuthia sekarang ini.

Walau bagaimanapun hak keatas istana Preah Vi Hear telah diberikan oleh ICJ (International Court of Justice) kepada Kemboja, bukan Thailand semenjak tahun 1962 lagi. Dengan sebab itu usaha untuk membuddhakan kawasan Istana tinggalan Po Chan Koya Long ini tidak kesampaian kerana ia terletak didalam wilayah Kemboja.

Menteri Luar Thailand, Tej Bunnag telah menggesa Kemboja agar tidak membawa perebutan ini ke PBB. Bagi kami jika dibawa pun tidak mengapa kerana ia boleh mendedahkan lagi sejarah realiti Thailand yang sebenar. Sudah pasti merasa takut ibarat cacing kepanasan untuk menghadapi realiti sejarah ini.


'Remains of Prasat Pra Narai Cruciform di Ayuthia', kata ungkapan pada gambar ini.

Prasat Pra Narai adalah Sultan Iskandar Mahkota Alam, Raja Acheh. Baginda adalah adinda kedua kepada Syah Alam Yang Maha Mulia Sultan Mahmud Syah Melaka. Sewaktu berusia muda, baginda menetap di Melaka sebagai laksemana dan di gelar Laksemana Hang Tuah (bahasa Siam islam, bukan bahasa thai Buddha).

Bangunan ini telah dikupas 'plaster' nya, begitu juga dengan bangunan lain di Ayuthia yang berkemungkinan besar terdapat tulisan seni khat sebagai hiasan. Lihat bentuk arch tingkap dan pintu yang merupakan senibina Islam Parsi dan Monggol India.

Saudara pembaca harus sedar bahawa rakyat Thailand hari ini tidak berani langsung bercakap mengenai sejarah raja-raja mereka kerana takutkan undang-undang ‘Le majeste’. Sesiapa yang disyakki akan ditangkap oleh Polis @ tentera mereka diwaktu malam dan tidak akan dikembalikan lagi, hilang entah kemana.

Hari ini pun situasinya tetap sama. Inilah diantara punca-punca berlaku perbalahan di kalangan penduduk Islam Patani dimana ramai kenalan mereka hilang begitu saja dibawa pergi oleh pihak berkuasa diwaktu malam.

Interesting readings can be found here (reader wise discretion required)

http://www.puloinfo.net/?Show=Gallery

Di dalam artikel mereka, kerajaan thai disebut sebagai siam. Kenapa jadi begitu? Ini adalah kerana semenjak dari zaman dahulu negara itu memang disebut sebagai siam sehinggakan apabila bertukar ke thai pun masih lagi disebut/dirujuk sebagai siam pada hal yang memerentah di Ayuthia (selepas 1767) dan kemudiannya Bangkok hari ini ialah bangsa tai dari keturunan Sukhothai Buddha dan raja yang memerentah pun Raja Thai.

Malah di Kedah, Perlis, Kelantan dan Pulau Pinang, negara Thailand pun hingga ke hari ini disebut sebagai Siam. Hari ini jika ditanya,"Hendak ke mana?" "Oh,Saya hendak ke Siam". Nama Thailand tidak digunakan. Mereka di Patani telah mengikut situasi di Malaysia dimana bangsanya sudah menjadi bangsa Melayu.

Akan tetapi mereka tidak mengetahui secara mendalam bahawa rumpun Jawa, Minang, Bugis, Banjar, Acheh dll masih ada di Malaysia hari ini. Jika demikian. apakah rumpun kamu wahai saudaraku orang Patani?
Tak lain tak bukan adalah rumpun Siam yang sejak zaman berzaman menganuti agama Islam.

Elok sangatlah jika dikaji semula siapa sebenarnya Khalifah Syarif Abu Bakar Syah yang mana di sebut dalam Hikayat Patani sebagai Raja Bakar berkuasa melantik raja-raja daerah.

Rakyat biasa yang ditemui rakan kami pun tak berani lansung bercakap mengenai sejarah raja thai hari ini. Mereka berbisik-bisik, sambut sedikit percakapan dan terus tukar topik lain. Puji tak mengapa, komen padah jawapnya. Sila saudara baca lapuran 'Human Right's Watch' mengenai Patani.

Penyelidik kita yang menjalankan penyelidikkan bersama penyelidik dari thailand beberapa tahun lepas telah melawat istana dan tinggalan sejarah di sekitar Patani. Penyelidik kita turun dari kenderaan untuk mengambil gambar namun penyelidik dari thailand enggan turun kerana bimbang keselamatannya, takut dijemput di waktu malam.

Lawatan kami ke Songkhala mendapati sebuah Kota/kubu lama dipagari tanpa pintu pagar dan ia terletak dalam kawasan larangan pihak berkuasa tempatan. Pengunjong dilarang masuk dan hanya boleh melihat Kota/kubu ini dari jalanraya sahaja.

Akan tetapi itu situasi di Thailand. Lain pula apabila rakyat Thailand Islam ini apabila mereka berada atau berkerja di Malaysia. Ramai diantara mereka membuka kedai-kedai makanan Tom Yam disekitar bandar-bandar besar di negara kita (terutama sekali di semenanjong).

Dari segi rupa paras tak beza dengan orang Melayu tempatan kerana mereka pun melayu juga dan beragama islam. Mereka mengakui bahawa Raja Siam dizaman dahulu beragama islam tetapi siapakah yang berani membuat pengakuan secara terbuka di Thailand.

Kami menunjukkan kepada mereka manuskrip Undang–Undang Kedah yang dibukukan, rujukkan utama kami. Tahukah saudara apa respon sepontan dari mereka? Jika kami menyimpan buku ini di Thailand, kami pasti akan ditangkap oleh pihak berkuasa kerana menyimpan dokumen yang menghina raja ! ! !

Di sekitar kawasan Istana Prah Vi Hear ini masih lagi terdapat orang-orang Siam Campa yang beragama islam menetap disitu terutama sekali disekitar kawasan perkampungan Syed Pew dan Kg Syed Sokun. Kem-bo-ja adalah dari perkataan Siam (Cham) bo-ja yang bermaksud puak penasihat/ubat. Sham-pa-ka bermaksud, puak penasihat bawak perniagaan. Sa-ri bermaksud, Laksemana/harimau-duduk/ditempatkan disitu.

Di lapurkan bahawa terdapat ramai orang-orang Kemboja islam ini yang menjadi rakyat Thailand dan bertutur dalam bahasa Kemboja dengan sedikit perbezaan dari segi sebutan dengan penduduk asal di Kemboja. Bangsa Thai di sekitar Surin , berhampiran sempadan tidak suka negara mereka di sebut Siam kerana ia melambangkan zaman kegemilangan Islam dan mereka lebih suka negara mereka di sebut Thailand.

Apabila sejarah dikuburkan, bahasa Inggeris tidak di kembangkan kita dapati banyak penulisan sejarah raja-raja siam Islam (sebelum 1767, Dinasti Chakri Sukhothai belum berkuasa) didalam internet misalnya ditulis semula dalam konteks seolah-olah raja siam dahulu beragama Buddha. Awas ketika membaca.

Janganlah kita tertipu oleh dakyah mereka ini kerana Raja mongkut dahulu yang berbaik-baik dengan Inggeris dan mengikut peradaban Inggeris telah pun dinasihatkan oleh mereka agar berbuat demikian melalui penulisan semula sejarah bangsa Siam Islam yang berpusat di Ayuithia. Hanya bangsa yang kecundang tamaddun akan merampas tamadun Islam milik Raja Siam Islam sebagai tamadun mereka.

Lalu bermegah lah mereka sebagai bangsa yang tidak pernah dijajah di Asia, padahal mereka, bangsa thai adalah penjajah negeri Siam islam, raja yang ada bukan raja Siam Islam tetapi Raja Thai buddha.......... dan habuan kita, hanyalah menjadi Melayu di Semenanjung ini. Renungkanlah.

PS : Rakan saya baru saja pulang dari Surabaya untuk bercuti dan menyelidik. Menurut beliau disana terdapat ramai orang Jawa, Sulu, Sunda, Madura dll. Yang pasti, mereka tidak mahu dikenali sebagai Melayu kerana Melayu itu bahasa, bukannya bangsa.


Tuesday, July 8, 2008

Sejarah sedang ditukar?

Terbaru, kami dapati ada usaha-usaha mereka yang berkepentingan yang cuba menukar sejarah dengan mengatakan Raja Lumu (Sultan Selangor pertama) di tabal oleh Sultan Mahmud Syah.

Padahal, sebelum pada ini kami telah pun meneliti banyak artikel yang menyebut Sultan MudZaffar Syah III Perak telah menabal Raja Lumu sebagai Sultan Selangor yang pertama dan baginda bersemayam di Kuala Selangor. Pertabalan itu dikatakan telah diadakan dengan penuh kemeriahan dan adat istiadat diraja serta dipersetujui oleh Khalifah Syarif Abu Bakar Syah, Yang Di Pertuan Kedah kerana Raja Lumu adalah anak saudara kepada permaisuri (isteri) Sultan Mud Zaffar Syah III iaitu Permaisuri Sri Andalas (ingat Andalusia di Sepanyol, dulunya beragama Islam) yang berketurunan Bugis.

Tak hairan lah kalau sekiranya di Kelang Selangor terdapat perumahan yang besar iaitu Taman Seri Andalas malah nama bandaraya Shah Alam adalah menurut gelaran kepada Raja Besar Benua islam Siam sepertimana yang termaktub dalam Undang-Undang Kedah dan juga lagu Seri Andalas adalah merujuk kepada permaisuri baginda Sultan Mud Zaffar Syah III, menantu kepada Khalifah Syarif Abu Bakar Syah.

Dalam mengkaji semula sejarah, kami melihat ada pihak tertentu yang mungkin mengetahui sejarah realiti, namun enggan berterus terang. Adakah mereka takut kehilangan kuasa ? Entahlah, sukar bagi kami membuat andaian.

Bagi kami, situasi Kesultanan Selangor adalah sah, langsung tidak tergugat kerana perlantikkan dan pertabalannya adalah resmi dan diakui Raja Besar Benua Siam Islam ketika itu dan diwakil kepada anakandanya, Sultan Mud Zaffar Syah III Perak. Namun begitu apa yang berlaku dizaman penjajahan Jepun dan kembalinya penjajah Inggeris adalah agak rumit dan terkemudian untuk kami pertimbangkan.

Tindakan memetik nama-nama tertentu dari rekod arkib mereka untuk dijadikan nama tempat dan sebagainya seolah-olah ada udang disebalik batu. Masakan mereka yang berkepentingan ini tidak tahu, sebagai contohnya untuk menamakan sebuah bandar baru sebagai bandar Shah Alam sedangkan manuskrip Undang-Undang Kedah yang tercatat nama Syah Alam Yang Maha Mulia, hanya dikembalikan oleh Inggeris dalam tahun 2003 dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dalam tahun 2005.

Mungkin juga dalam sangkaan baik, mereka ini bukan pakar sejarah dan hanya sekadar meneliti nama-nama tertentu dalam mana-mana rekod yang ada sebagai rujukkan sahaja, wallahualam. Namun yang jelas, rekodnya mungkin masih ada.

Sekiranya Inggeris tidak memulangkan manuskrip ini, adakah kita sebagai rakyat Malaysia hari ini akan tahu sejarah realiti? Kami difahamkan bahawa salinan manuskrip ini ada disimpan oleh pihak istana tertentu semenjak zaman berzaman.

Yang menanggung cemuhan orang yang tidak berpengetahuan mengenai sejarah bukannya kita, akan tetapi TNL Kassim dimana wasiatnya pernah dipertikaikan disuatu masa dahulu. Malah ada pihak yang mempertikaikan kenapa TNL Kassim dijemput untuk menjadi panel "Forum Sejarah Realiti Kedah" pada 13 September 2006 dahulu oleh Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah. Masakan tidak, kehadiran beliau pasti akan mencemaskan banyak pihak.

Hari ini ternyata ramai diantara mereka menghormati beliau setelah meneliti tulisan sejarah realiti yang tidak seberapa diblog ini dan mengkaji sendiri perisian manuskrip Undang-Undang Kedah.

Interesting reading can be found here,
http://www.mdks.gov.my/v2/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=40

lihat senarai Sultan ke 13 dan 23 (bukan diedit oleh kami) di sini,
http://en.wikipedia.org/wiki/Sultan_of_Perak

PS : Nantikan artikel seterusnya, artikel yang merujuk kepada Masjid Koya di Pulau Pinang. (Koya Long atau Po Chan di Kemboja Cempakasari, kembali bersama pengikutnya dan memakai gelaran Sultan Mud Zaffar Syah III, Perak).

Monday, June 30, 2008

KEUNIKAN MASYARAKAT SIAM ISLAM KEDAH:


BUDAYA DAN JUADAH ISTIMEWA

Oleh Mohd Salmi Baharom

Pengenalan

Sekiranya kita merujuk kepada manuskrip Undang-Undang Kedah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005 (teks asal bertulisan jawi) , terdapat bukti-bukti bahawa adat istiadat masyarakat Melayu di Malaysia hari ini seperti penggunaan sireh pinang dalam adat meminang, penghantaran cincin, membasuh kaki sebelum tidur, pantang memegang kepala dan lain-lain adalah berasal daripada adat orang-orang Siam Islam zaman dahulu yang merupakan akar umbi bangsa Melayu hari ini.

Saya juga adalah salah seorang yang membesar dalam masyarakat Siam Islam Kedah (saya menggunakan terminologi ini pada permulaan penulisan kalau-kalau masih ada pembaca yang tidak dapat membezakan antara Siam dan Thai) dan berasal dari keturunan pembesar yang berkhidmat dengan raja-raja Siam Islam Kedah bergelar Dato’ Nai (Syed) Lela Indera Jaya. Kehidupan kami sekeluarga dikelilingi oleh keturunan tentera-tentera dan pengikut-pengikut setia baginda.

Keberadaan kami disini hari ini sebagai penduduk kampong adalah jelas sepertimana menurut catatan TNL Kasim dalam tulisan beliau (sila rujuk Utusan Malaysia 13 Feb 07), bahawa Po Chan Koya Long bergelar Sultan Mudzaffar Syah III ada menempatkan tenteranya di Mukim Rambai, Kedah setelah kembali dari Kemboja Cempakasari bersama pengikut-pengikutnya berikutan serangan tentera Buddha. Pada masa yang sama saya juga dapat memerhatikan keunikan masyarakat Melayu dari rumpun Siam Islam yang mana saya kira tidak terdapat dalam masyarakat Melayu di kawasan lain yang sudah pupus atau tidak menggunakan bahasa Siam nya.

Masyarakat Melayu dari rumpun Siam Islam di Kedah ini masih lagi memelihara bahasa Siam sejak turun temurun melalui perkahwinan sesama saudara yang dekat seperti sepupu, dua atau tiga pupu dan daripada kawasan lain yang berbahasa Siam juga. Dengan cara ini budaya tertentu masyarakat mereka yang lebih unik akan tetap turut terpelihara selain daripada bentuk rupa paras yang mempunyai ‘features’ tertentu seperti bola mata dan rambut keperangan, bermuka agak leper dan sedikit sepet .

Saya dapati seni budaya masyarakat setempat seperti wayang kulit, gendang keling dan gendang silat tidak terdapat dalam masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Siam. Sesudah 6 tahun saya tinggal di Selangor tidak sekali pun saya mendengar bunyi serunai yang dimainkan bersama gendang silat dan gendang keling di mana-mana majlis perkahwinan atau keraian melainkan paluan kompang sahaja. Alangkah rindunya saya kepada bunyi tiupan serunai yang merdu menyentuh kalbu itu.

Wayang kulit

Wayang kulit merupakan satu permainan rakyat yang menghiburkan dan kerap kali dimainkan dalam ‘funfare’ di kampung-kampung sehingga awal tahun 80an terutamanya selepas musim menuai ataupun pada malam hari perkahwinan. Sekarang ini pertunjukannya begitu kurang dianjurkan oleh penduduk kampung dan kalau ada pun ia banyak dianjurkan oleh agensi-agensi kerajaan sempena majlis-majlis tertentu atau pesta keramaian.

Walaupun cerita dan karektor tertentu asalnya ada unsur-unsur pengaruh Hindu seperti Rama dan Sita dan kitab Mahabhrata dan Mahayana, tetapi pada zaman sekarang sudah banyak diubahsuai mengikut peredaran zaman dan persekitaran tempatan, isu-isu semasa dengan unsur-unsur nasihat dan lawak jenaka yang cukup menghiburkan. Kemungkinan pengaruh ini dibawa oleh pedagang-pedagang India atau hasil interaksi dengan kerajaan Moghul India yang turut mempunyai rakyat beragama Islam dan Hindu.

Thailand yang hari ini majoriti rakyatnya beragama Buddha turut mempunyai wayang kulit semenjak zaman Raja Besar Siam Islam memerentah disana. Walaupun selepas pihak Sukhothai menakluki Siam, melakukan ‘ethnic cleansing’ budaya dan bahasa, menciplak sejarah Ayuthia kononnya sebagai sejarah bangsa Thai, budaya ini terus kekal. Hakikatnya, siapa yang mengambil budaya siapa? Majoriti masyarakat siam di Thailand bertukar agama tetapi tidak budayanya kecuali di Satun (Setol), Patani, Yala dan Narathiwat dimana pengaruh Islamnya begitu kuat lantas mereka menolak agama Buddha yang dibawa oleh pendakwah thai. Penulisan disini tidak cuba menjawab siapa ambil siapa punya tetapi lebih menjurus kepada keunikannya dalam alam Melayu hari ini.

Saya pernah terbaca wawancara dengan seorang dalang wayang kulit Kedah dalam sebuah akhbar yang berkata syarat utama untuk belajar menjadi dalang ialah minat dan kebolehan seni membuat karektor wayang kulit menggunakan kulit lembu di samping mahir berbahasa ibunda iaitu bahasa Siam Islam Kedah.

Kelantan turut mempunyai wayang kulit ini walaupun karektor utama seperti Ekheng dan Etong (nama Siam) telah bertukar menjadi Wak Long dan Wak Dogol. Ini kerana Kelantan turut mempunyai kaitan yang rapat dengan sejarah Siam kerana Sultannya dahulu Nik Muhammadiah bergelar Sultan Muhammad I juga adalah dari keturunan raja Siam Islam (Sultan Maulana Muhiyuddin Mansur Syah), Marhum Kota Palas Pulau Langkawi yang berasal dari Kedah (rujuk makam Purba di pulau Langkawi). Pada masa yang sama ayahanda Sultan Muhammad I ialah Mat Sirat dan bondanya adalah juga puteri raja China Manchu, adik kepada kakaknya yang dikahwinkan dengan Syed Alang Alauddin Panglima Bukit Gantang (dua puteri dihantar ke sini oleh Maharaja China Manchu).

Di Kedah kumpulan wayang kulit yang masih aktif dan paling tersohor ialah wayang kulit Seri Asun, Jitra sementara yang lainnya seperti wayang kulit Kg. Nawa yang beberapa kali menjuarai Pesta Kedah sekitar tahun 70an dahulu. Hari ini, dalangnya sudah pun bersara. Wayang kulit juga dijadikan alat dakwah Islamiah di Pulau Jawa satu ketika dulu oleh Wali Songo (wali sembilan) dan ada riwayat mengatakan Wali Songo ini asal usulnya daripada benua China (berbangsa China).

Ada versi lain wayang kulit seperti Wayang Purwo dan Wayang Gedek yang terdapat di daerah lain di nusantara seperti di Pulau Bali. Malah pertunjukkan wayang kulit versi masyarakat tempatan turut ada di Kemboja. Akan tetapi dalam konteks wayang kulit Siam Kedah, ia lebih mirip kepada wayang kulit Kelantan.

Saya sengaja tidak membincangkan tentang Menora, Makyung, Hadrah dan lain-lain kerana cuba memberi tumpuan kepada rumpun Siam Islam di Kedah ini sahaja. Malahan ada lagi permainan hiburan rakyat di tempat saya seperti Tajai (mungkin mirip makyung) dan Dikir (bukannya dikir barat Kelantan) yang sinonim dengan masyarakat Siam tetapi sudah pupus dan tidak banyak maklumat yang dapat diperolehi lagi. Agak hairan juga sekiranya kita fikirkan kenapa dikir barat itu tidak dinamakan dikir timur sedangkan ia dikatakan berasal dari pantai timur.

Gendang Keling

Gendang Keling biasanya dimainkan dalam majlis perkahwinan semasa menyambut atau mengarak pengantin dan kadang-kadang meraikan kedatangan pemimpin ke majlis tertentu. Peralatannya terdiri daripada gendang penganak, gendang pengibu, gendang pribumi, rebana ubi, serunai, gambus, kompang, biola, dan terkini accordion yang sama dimainkan bersama gendang silat dan gong. Kalau dimainkan semasa berjalan, gendang digantung dengan tali di leher umpama gendang tarian Bhangra (Punjabi) dan dipukul dengan rotan. Di Kelantan ada Gendang Tari Inai mirip Gendang Keling yang juga dimainkan semasa majlis perkahwinan.

Di Kedah sendiri budaya ini lebih tertumpu kepada daerah yang ramai masyarakat yang boleh berbahasa Siam. Namun begitu, penulis mendapat maklumat bahawa Gendang Keling juga ada di Perlis dan di Seberang Perai.

Maklumat berikut (termasuk gambar) saya perolehi daripada website berikut,

http://serunaifaqir72.fotopages.com (ulasan saya dalam huruf italic)


As ‘Gendang Keling’ is another form of Malay traditional music that are rarely found in other states except in Kedah. Since now and then, few theories has been adapted to signify its existence since no documentation has been made before this.

i) The first theory referring to the assimilation between Malay and Indian society. It was long, long ago during the Sultanate period. (maybe 400 – 500 years ago).

Memang benar seperti tercatat dalam blog anai-anai, asimilasi ini berlaku melalui perkahwinan Putri Tunku Nur Aishah (sejarah India menyebut Aisyah Begum) dengan Raja Moghul Bahadur Shah di Istana Kota Naga, Kedah. Telah berlaku perarakan disertai beribu-ribu askar mengiringi pengantin ke istana yang diserikan di antara lain muzik Gendang Keling ini.

ii) Others said that it derives from the word ‘Keliling’ (surrounding), during that period when Sultan or his man came to the village, Gendang Keling will be played as a sign of greeting. There you can see ‘Silat Pulut’ is being held by a couples.

Sebagai seorang yang mahir dialek Kedah, agak sukar bagi perkataan “keliling” bertukar menjadi “keling” kerana keling biasanya merujuk kepada kaum India (dengan maaf, ia terminologi yang baik sebenarnya, tanpa sangkaan buruk atau menghina mana-mana kaum). Sementara silat pulut pula diiringi gendang silat, juga biasanya di majlis perkahwinan.

iii) According to my Guru, many of the Indians who are attracted to the sound came over to watch, some how later on the term ‘Keling’ is used to refer to the show or gendang.

Tidak ada orang-orang India di sekitar tempat asal saya yang dipenuhi sawah padi yang luas datang untuk melihat kumpulan Gendang Keling ini. Tidak tahulah kalau dimainkan di tempat dimana terdapat ramai orang-orang India ini jika mereka turut juga berminat. Yang pasti bunyinya tidak sama dengan gendang Bhangra.

Ikuti persembahan Gendang Keling disini,

http://www.youtube.com/watch?v=Q0X0sg0e5MA

Kumbloi

Kumbloi merupakan sejenis tanglung berbentuk cylinder lebih kurang 3 kaki garispusat dan 7 kaki tinggi dibuat rangka dengan buluh dan dikelilingi kertas putih yang sama dengan kertas wau. Menggunakan prinsip seperti belon panas, ada kepingan isi kelapa kering diikat pada bahagian bawah dan dibakar untuk memanaskan udara bagi mengapungkan kumbloi itu di udara dan perlahan-lahan terbang ke atas. Pembuatannya memerlukan kemahiran yang tinggi lebih-lebih lagi isi kelapa perlu dijemur berminggu-minggu dan beratnya mesti kurang daripada berat badan kumbloi itu.

Beberapa bulan lepas saya ada menyaksikan sebuah filem Vietnam dalam siaran Astro yang mengisahkan seorang raja zaman purba memakai jubah dan kopiah hijau yang kematian isteri dikasihi seolah-olah raja zaman Champa yang pernah berkerajaan di Vietnam. Salah satu acara keramaian ialah memasang kumbloi ini pada waktu malam. Jumlah yang banyak dipasang cukup meriah menghiasi kegelapan malam.

Lalu saya terfikir inilah juga yang dimainkan di kampung saya semasa malam raya. Menurut ayahanda saya, semasa beliau muda dahulu kumbloi ini memang menjadi kebiasaan disediakan dan dipasang untuk menyambut malam raya. Semasa menyambut aidilfitri pada 2001, beliau telah membuat kumbloi ini untuk menunjukkan kepada generasi baru budaya tradisi yang sudah terhakis ini (seperti gambar).

Kumbloi mula-mula didirikan


Api dari lilin dinyalakan dibahagian bawah


Kumbloi mula diapungkan


…dan dilepaskan ke udara.

Bukanlah niat penulis untuk membuat tuntutan bahawa kumbloi ini hak mutlak budaya orang Melayu dari rumpun Siam sahaja. Sekiranya ada persamaan dengan kaum utama lain di Asia Tenggara seperti di Kemboja Cempakasari, sudah pasti tidak menghairankan oleh kerana ‘China connection’ itu tetap ada dalam masyarakat Melayu dari rumpun Siam Islam di Kedah hari ini.

Letupan bedil

Blog sahabat kita, The Malay Press ada menyatakan perihal Sultan Pahang yang masih mengekalkan tradisi bedilan meriam 11 das sebelum dan selepas berangkat menunaikan solat sunat hari raya seperti yang ada tercatat dalam UUK, ms45, sebagai adat istiadat raja-raja zaman dahulu.


Ini saya boleh kaitkan dengan beberapa majlis perkahwinan yang pernah dihadiri di kampung di Kedah yang mana ketibaan pengantin disambut dengan bedilan senapang patah ke udara, bahkan ada yang sampai beberapa laras sampai berdentum dentam. Bukankah pengantin itu raja sehari? Pada zaman dahulu rakyat biasa dilarang memakai pakaian kuning tetapi diberi pengecualian untuk majlis raja sehari. Hendak mencari meriam memanglah sukar dengan itu senapang patah atau meriam kabat sahaja menjadi ganti bedilan meriam.

Disamping itu balai-balai dibina dari batang-batang buluh untuk jemputan kenduri. Daun pokok kelapa di potong bagai arch untuk menghiasi dinding balai-balai tetamu sementara balai memasak dinamakan 'rong bau' turut didirikan. Di sini kita dapat lihat semangat kemuafakatan masyarakat Melayu dari rumpun Siam ini apabila tiba majlis perkahwinan. Pendek kata sekiranya kenduri itu tempohnya tiga hari tiga malam, orang-orang kampung tidak akan balik untuk makan nasi dirumah dalam tempoh tersebut, cukup dengan singgah makan dirumah kenduri.

Apabila menyambut hari raya orang-orang Melayu dari rumpun Siam ini secara keseluruhan masih gemar bermain meriam buluh, meriam tanah, mercun dan pelbagai jenis bunga api walaupun dilarang oleh pihak berkuasa. Meriam yang menggunakan kabat (carbide) diletupkan sewaktu berbuka puasa dan sahur disamping pada malam raya. mercun dan bunga api turut digemari oleh kaum-kaum lain di Malaysia terutamanya kaum Cina bila menyambut Tahun Baru. Ini tidaklah menghairankan kerana teknologi mercun dan ‘gun powder’ itu sememangnya berasal dari negeri China.

Keunikan juadah

Mayarakat Siam Islam Kedah turut mempunyai beberapa juadah kegemaran yang diwarisi turun temurun dan tidak terdapat atau sukar diperolehi dalam masyarakat Melayu lain.

Di antaranya ialah gulai daging lembu atau kambing bersama umbut batang pisang yang paling dalam yang biasanya dimasak untuk hidangan kenduri. Gulai yang dimasak dalam kawah besar ini mempunyai aroma yang sangat menyelerakan dan enak dimakan semasa masih panas. Bangsal memasak ini didirikan khas berdekatan rumah dan dikenali sebagai “kedohok” sementara ketua tukang masak lelaki dipanggil “Tok Khrua”. Resepi pelbagai masakan kenduri ini diwarisi oleh beliau secara turun temurun.

Baru-baru ini turut disiarkan dalam harian Kosmo! rencana mengenai gulai ini yang menurut tukang masaknya seorang pak cik di Kodiang, gulai ini lebih sedap kalau umbut batang pisang itu diambil dari pokok pisang hutan yang tumbuh liar. Ada maklumat mengatakan asalnya umbut pisang ini digunakan untuk menghilangkan bau hamis daging kambing tetapi selepas turut dicuba dengan daging lembu ia menjadi sedap juga.

Daging lembu mentah yang sudah dibersihkan juga dijadikan kerabu dipanggil “kerabu daging mentah”. Daging mentah yang dibuang darahnya dipotong halus dicampur dan diadun dengan bahan-bahan lain seperti serbuk lada hitam, santan dan lain-lain herba sehingga pemakannya jika tidak diberitahu tidak akan perasan bahawa daging itu tidak dimasak menurut kaedah biasa. Ia masak dengan sendirinya berikutan campuran (marinate) pelbagai herba tempatan yang panas sahaja.

Daging panggang yang dicicah dengan air asam campur belacan dan bercili api seakan sudah menjadi hidangan harian semasa bulan Ramadhan. Sebelum dipanggang atas bara api, daging itu dibersihkan, dikapit pada batang buluh dan disapu kunyit bercampur garam secukup rasa. Variasi kepada daging panggang ini ialah lidah dan hati panggang yang juga lazat. Di pekan-pekan kecil seperti Tualang, Tanah Merah dan Kubur Panjang memang setiap hari bulan Ramadhan ada disembelih lembu untuk bekalan daging segar yang sangat tinggi permintaannya. Daging yang lebih boleh pula dikeringkan dengan dijemur bawah sinaran matahari dan boleh digoreng sebagai juadah.

Ada lagi sejenis gulai yang unik dibuat menggunakan pucuk juar atau nama lain pucuk joha. Menurut ibu saya yang pernah menghadiri kenduri perkahwinan saudara mara di Patani, gulai pucuk johar menjadi hidangan utama kenduri di samping pulut kuning sementara di tempat kami ia hanya hidangan biasa. Orang-orang Melayu dari rumpun Siam di Kedah hari ini masih lagi mempunyai saudara mara di Patani Yala dan Narathiwat. Kedudukkan tempai ini sebenarnya tidak jauh kerana ia boleh di masukki melalui pekan Durian Burung (lihat peta voyage map di sebelah kanan).

Pelbagai jenis kerabu daripada hasil tumbuhan juga sangat enak dimakan. Di antaranya yang saya kira unik ialah kerabu umbut pokok rumbia, nyiur, dudor (sejenis pohon palma tumbuh di belukar), kerabu udang bendang, siput pahit masak lemak daun kadok, nasi lemak kuning, buah beka dan jantung pisang. Ulam kegemaran pula ialah seperti petai bakar atau rebus, pucuk cemamar dan sejenis pucuk hutan dipanggil setang berasa pahit campur lemak yang perlu dilayur pada api dahulu.

Ada sejenis cendawan dipanggil kulat tahun atau “het pi” yang sangat enak dibuat kerabu bercampur kerisek kelapa dengan rasanya pahit-pahit lemak. Cendawan ini berwarna putih campur kehitaman tumbuh selepas musim hujan di bawah sejenis pokok bakau di darat. Di kawasan yang orang-orang tidak tahu cara memakannya, cendawan ini hanya dibiarkan begitu sahaja kerana tidak tahu ia boleh dimasak dan dimakan.

Satu lagi yang unik ialah sejenis tumbuhan sayur dipanggil daun maman yang dijadikan jeruk. Jeruk maman dicampur dengan menghiris bawang kecil dan cili padi dan di makan dengan nasi. Memang menyelerakan. Juadah ini turut menjadi salah satu sajian di istana Sultan Kedah sekarang. Tak lupa juga ikan sepat pekasam memang tetap menjadi hidangan yang cukup istimewa.

Seterusnya, sejenis ketupat dipanggil chang yang diperbuat dengan pulut dan dibalut dengan daun buluh. Bagaimana pun hanya generasi tua yang mahir membuatnya dan ia sudah mula pupus dalam masyarakat Siam Islam. Orang-orang selatan Thai juga ada ketupat ini tetapi lagi sekali siapa ambil siapa punya? Tidak hairanlah jadi begitu memandangkan mereka juga dari rumpun yang sama dengan orang-orang Siam Islam di Kedah. Sekiranya mereka-mereka ini berada didalam Malaysia sudah pasti mereka dikenali sebagai Melayu.

Selain laksa yang menjadi hidangan keseluruhan masyarakat Melayu, kami juga ada laksam yang berupa kepingan tepung beras kukus yang dipotong seperti koay teaw. Laksam ini juga boleh didapati di Lembah Kelang yang dijual peniaga dari negeri Kelantan tetapi Laksam Kelantan sedikit berbeza kuahnya daripada Laksam Kedah.

Walaupun secara umumnya, juadah Kelantan banyak menggunakan gula tetapi beberapa juadah seperti Daging Bakar, Daging Kering, Laksam dan pelbagai jenis kerabu memang hampir sama dengan masakan orang-orang Melayu dari rumpun Siam Islam di Kedah. Apabila membuat perbandingan dengan Kelantan, perlu diperhatikan bendera kedua-dua negeri ini mempunyai latar belakang merah yang sinonim dengan ‘China connection’ dari sejarah zaman silam. Tidak menghairankan bagi mereka yang mengetahui sejarah realiti.

anaianai:Bercakap mengenai hubungan kebudayaan dengan China saya teringat mengenai satu kepercayaan iaitu sewaktu gerhana bulan dizaman dahulu. Orang-orang kampong di Kedah akan turut memukul periuk belanga sewaktu gerhana sedang berlaku. Kaedah ini dilakukan kerana kepercayaan bahawa Naga sedang menelan matahari dan harus dihalau dari terus berbuat demikian. Anehnya, kepercayaan ini berasal dari kepercayaan orang-orang China. Seperkara lagi kalendar orang orang Melayu dari rumpun Siam Islam juga mengambil kira tahun-tahun binatang menurut calendar China akan tetapi tahun khinzir telah ditukarkan ke tahun kura-kura.

Pasai makan nie ish ish...rugi hampa dok sana no?....aku nak p pekena dah nie...jom aku belanja..hehehe, terima kasih mi untuk artikel nie.